طباب

درباره شرکت افروز کار تبریز

شرکت افروز کار تبریز با هدف تولید انواع چرم سنگین در سال 1361 با شماره ثبت 2446شروع به فعالیت نمود .این شرکت تولید انواع چرم سنگین حاصل از پوست حیوانات را دستور کار قرار داد.محصولات از پوست حیواناتی نظیر گاو و گاو میش حاصل شده ودر صنایع مختلف از جمله مصنوعات چرمی مورد استفاده قرار می گیرد .