طباب
Previous slide
Next slide

شرکت افروز کار تبریز

شرکت افروز کار تبریز با هدف تولید انواع چرم سنگین در سال 1361 با شماره ثبت 2446شروع به فعالیت نمود .این شرکت تولید انواع چرم سنگین حاصل از پوست حیوانات را دستور کار قرار داد.محصولات از پوست حیواناتی نظیر گاو و گاو میش حاصل شده ودر صنایع مختلف از جمله مصنوعات چرمی مورد استفاده قرار می گیرد .

دسته بندی محصولات